Välkommen!

Vår mottagning i centrala Stockholm erbjuder dig snabb, professionell hjälp. Du får träffa en legitimerad psykolog med expertkunskaper inom diagnostik och psykologisk behandling. Vi har korta väntetider och sätter stort värde på ett bra bemötande. 

KBT

I KBT undersöker vi tankar, beteenden, känslor, och hur dessa samverkar med varandra här och nu. Tillsammans med sin psykolog gör man en noggrann analys av beteenden för att kartlägga orsakerna till dina svårigheter. Stor vikt läggs vid att hitta nya strategier för att hantera sina svårigheter så att problemen blir lättare att hantera, minskar, eller helt försvinner.

Vi Behandlar

WeMind behandlar de vanligaste formerna av psykisk ohälsa som depression, ångest, oro, tvångssyndrom, sömnproblem, relationssvårigheter, stress och livskriser. När du söker vård behöver du själv inte veta exakt vad dina problem kallas. Av våra behandlare får du hjälp att kartlägga besvären och planera din behandling. Vi har korta väntetider och sätter stort värde på ett bra bemötande. 

Parterapi

Om du och din partner har hamnat i svårlösliga konflikter kan det vara läge att söka hjälp för att komma vidare och förbättra relationen. Vi erbjuder evidensbaserad parterapi för par med relationsproblem. Terapin ger ökad förståelse för varför mönster upprepar sig och nycklar till lösningar. Parterapin inleds med en bedömningsfas, och en återkoppling till paret. Därefter påbörjas förändringsarbetet.

Varför en legitimerad psykolog?

För att bli legitimerad psykolog krävs en femårig utbildning från ett av Sveriges psykologprogram och en ettårig praktisk tjänstgöring (PTP). Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen. Legitimerade psykologer är specialister inom psykologi, har gedigen kunskap om människan, hur vi fungerar och inom diagnostik och behandling.